ЕБС-ын хичээл сургалтын үр дүнг үнэлэх шалгуурын хэлэлцүүлэг
  • Үнэлгээний шалгуурийн бүтэц болон хичээлийг шүүж сонгоод агуулгатай танилцаж, саналаа бичнэ үү.
  • Та бүхэнд амжилт хүсье

Бага боловсрол - Математик